Tai Po FC

D B Zqi Hu


Anschrift:
Pun Chung Community Education Center
Tai Po
Hong Kong
+852 - 2656 / 55 58
+852 - 3007 / 36 66
www.taipofc.com
tpfc30073666@yahoo.com.hk